TurkCoder.TK

Sosyal Medyada Biz}

Anasayfa

Amaç

Biruni Sağlık ve Eğitim Bilimleri Dergisi (BSEBD),  sağlık ve eğitim ile ilgili alanlardaki kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma makalelerinin, inceleme ve derlemelerin yayınlandığı hakemli, bilimsel bir dergidir.

Biruni Sağlık ve Eğitim Bilimleri Dergisi (BSEBD), sağlık ve eğitimin her kademesinde sorunlar üzerinde çalışmaları uluslararası ve özgün bir platformda bir araya getirerek Türkiye’deki sağlık ve eğitim politikalarını tartışmaya açmayı ve düzenlenmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Biruni Sağlık ve Eğitim Bilimleri Dergisi (BSEBD), bilim insanları, sağlık çalışanları ve öğretmenlerin güncel araştırmaları takip edebileceği ve akademik gelişimlerini sağlayabilecekleri ve yeni bilgileri edinebileceği bir mecra oluşturmayı oluşturma gayreti içindedir.

Kapsam

Bu amaçlar doğrultusunda Biruni Sağlık ve Eğitim Bilimleri Dergisi (BSEBD);

  • Sağlık ve eğitimin tüm alanlarında mevcut durumu, sorunları ve olumlu yönlerini irdeleyen,
  • Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki sağlık ve eğitim ile ilgili sorunlara değinen veya Türkiye ile diğer ülkelerdeki sağlık ve eğitim sistemleri üzerine karşılaştırmalı çalışmalar yapan,
  • Kuramla uygulamayı birleştirebilme potansiyeline sahip her türlü uygulamayı kuramsal ya da deneysel olarak okuyucuyla buluşturmayı hedefleyen,
  • Sağlık ve eğitim sorunları üzerine kuramsal ve uygulama model önerilerinde bulunan çalışmalar yer almaktadır.

Biruni Sağlık ve Eğitim Bilimleri Dergisi’nde nitelikli, özgün, kuramsal ve uygulamalı araştırmaların yanı sıra; değerlendirmeler, olgu sunumu, alanında önde gelen bilimsel yabancı makalelerin çevirisi, sağlık ve eğitim ile ilgili bilimsel kitapların tanıtımı ve dergimizin sağlık ve eğitim alanlarında önde gelen bilim insanlarının söyleşi ve konferansları da (editör onayıyla) metin halinde yayımlanabilmektedir.

Yayın Sıklığı

Biruni Sağlık ve Eğitim Bilimleri Dergisi, “Hakemli Dergi” statüsüne uygun olarak; Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır. Yayın Kurulu kararıyla Özel Sayı olarak da yayımlanabilmektedir.