TurkCoder.TK
» Yayın Kabul Ölçütleri

Sosyal Medyada Biz}

Yayın Kabul Ölçütleri

Biruni Sağlık ve Eğitim Bilimleri Dergisi’nde yayınlanmak üzere düşünülen herhangi bir yazı, aşağıdaki ölçütleri yerine getirmelidir:

Özgünlük

Etik ihlal içermemek

Bilim çevrelerine iletilecek açık mesajlar içermek

Alandaki araştırmacılara ne düzeyde bir katkı sağlayacağı ve bunun sağlık bilimleri açısından önemi

Sağlık ve eğitim bilimleri alanlarındaki araştırmacıların ilgi duydukları alan ve konular

Yapısal ve mantıksal bütünlük taşıması

Araştırma sonuçlarının bilimsel kanıtlara dayanması

Bilimsel yöntemin uygunluğu